?

Log in

27th December 2009 - If you clap your hands the birds will fly away [entries|archive|friends|userinfo]

flickr
norwegian

[Dec. 27th, 2009-03:39 pm]
Maria
LinkReply

Comments:
From: noctem_
2009-12-27 06:26 pm (UTC)
Årh nå angre eg litt på at eg va i så jækli dårlig form igår :O Men me får ta ein når eg komme i januar, så tar eg ein låååång helg her, og då kan me ta ein elle? ;)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: fugged
2009-12-27 06:47 pm (UTC)
Det va veldig kjekt :) :)
ja, det får me gjørr :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: resilient_me
2009-12-28 03:59 am (UTC)
happy birthday!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: fugged
2009-12-28 09:29 am (UTC)
Thank yoooou! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: soulhaus
2009-12-29 02:33 am (UTC)
*laugh* it's so fast! ;)
but i love it anyway...? O.o
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: fugged
2010-02-19 06:24 am (UTC)

Re: оченавь даже

I can't understand?
(Reply) (Parent) (Thread)